ข้อมูลบรรณานุกรม  #2141460    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN0125-233X
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) = Journal of Business Administration [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ--วารสาร.
 ธุรกิจ--วารสาร.
เชื่อมโยงhttp://www.jba.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Home
VRUCL มี :

ฉบับพิเศษ( STEP CHANGE ASIA : คำตอบของธุรกิจไทย)
ปีที่ 33 ฉบับที่ 128 ( ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ) - ปีที่ 36 ฉบับที่ 137 (มกราคม-มีนาคม 2556) ,
ปีที่ 36 ฉบับที่ 138(เมษายน-มิถุนายน 2556 ) - ปีที่ 43 ฉบับที่ 167(กรกฎาคม-กันยายน 2563 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 43 ฉบับที่ 167(กรกฎาคม-กันยายน 2563 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200036141SERIAL thai ปีที่ 43 ฉบับที่ 167 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   อยู่บนชั้น
1200036009SERIAL thai ปีที่ 43 ฉบับที่ 166 (เมษายน-มิถุนายน 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035933SERIAL thai ปีที่ 43 ฉบับที่ 165 (มกราคม-มีนาคม 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035446SERIAL thai ปีที่ 42 ฉบับที่ 164 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035044SERIAL thai ปีที่ 42 ฉบับที่ 163 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200034657SERIAL thai ปีที่ 42 ฉบับที่ 162 (เมษายน-มิถุนายน 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200034355SERIAL thai ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 (มกราคม-มีนาคม 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032509SERIAL thai ปีที่ 40 ฉบับที่ 153-156 (มกราคม-ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200028194SERIAL thai ปีที่ 39 ฉบับที่ 149-152 (มกราคม-ธันวาคม 2559)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200024748SERIAL thai ปีที่ 38 ฉบับที่ 145-148 (มกราคม-ธันวาคม 2558)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
123
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 15 ธ.ค. 25531วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 129 มกราคม-มีนาคม 255404 เม.ย. 25541วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 130 เมษายน - มิถุนายน 255410 ก.ค. 25541วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับพิเศษ STEP CHANGE ASIA : คำตอบของธุรกิจไทย14 ก.พ. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 133 มกราคม-มีนาคม 255504 พ.ค. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 134 เมษายน-มิถุนายน 255521 ก.ค. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 135 กรกฎาคม - กันยายน 255510 ต.ค. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 136 ตุลาคม-ธันวาคม 255518 ม.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 36 ฉบับที่ 137 มกราคม-มีนาคม 255607 พ.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 36 ฉบับที่ 138เมษายน-มิถุนายน 2556 30 ก.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1234
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 194
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Accounting conservatism and management earnings forecast errors of listed companies in Thailand = ความระมัดระวังทางบัญชีกับความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์กำไรโดยผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย [บทความ]
2 Antecedents and behavioral consequences of customer's perceived unfairness in services = สาเหตุและพฤติกรรมตอบสนองของลูกค้าต่อความรู้สึกไม่เป็นธรรมที่มีต่อการบริการ [บทความ]
3 ASEAN Corporate Governance Scorecard: หนึ่งในความพร้อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [บทความ]
4 The association between firm characteristics and growth opportunities: Empirical evidence from the emerging market of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจการและโอกาสในการเจริญเติบโต : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดทุนไทย [บทความ]
5 Benchmarking กับการพัฒนาองค์กร [บทความ]
6 Big data จำเป็นสำหรับทุกองค์การหรือไม่ = Whether big data is essential for all organizations or not [บทความ]
7 Business Intelligence กับการบริหาร วางแผนและตัดสินใจ [บทความ]
8 Consumer willingness to pay for organic food in Thailand: Evidence from the random nth-Price auction experiment = ความเต็มใจในการจ่ายอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย หลักฐานจากวิธีการประมูลแบบ Random nth-Price [บทความ]
9 A critical review of supply chain management concept : an exploratory of links in literature and practices [บทความ]
10 Customer accounting as a valuable approach of strategic management accounting: Evidence from hotel businesses in Thailand = การบัญชีลูกค้าเป็นวิธีการที่มีคุณค่าของการบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย [บทความ]
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: