ข้อมูลบรรณานุกรม  #8569804    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786162051661
Dewey Call #923.1593 ต341 2555
ชื่อเรื่องตามรอย--พระเจ้าอยู่หัว / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรณาธิการ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2555
เนื้อหาพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงาน -- พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง -- พระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจการพัฒนาประเทศ -- พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูการจัดการน้ำ -- พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- พระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข -- พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาคน -- พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- พระอัจฉริยภาพด้านศาสนา : ธรรมราชาผู้สถาปนาธรรมรัฐ -- พระอัจฉริยภาพด้านความมั่นคงภายในประเทศ -- พระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศ -- พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา -- พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านกทารทำงาน -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการบริหาร -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านความเสียสละเพื่อส่วมรวม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาชนบท -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านเศรษฐกิจ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการแพทย์และสาธารณสุข -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านคมนาคม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านพุทธศาสนา -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านศาสนาคริสต์ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านศาสนาอิสลาม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านความมั่นคงภายในประเทศ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-กองทัพบก -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-กองทัพเรือ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-กองทัพอากาศ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านศิลปวัฒนธรรม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านวรรณกรรม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-ข้าราชการพลเรือน -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-ข้าราชการทหาร -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-ข้าราชการการเมือง -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว-ข้าราชการตำรวจ -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวของผู้บริหารภาคเอกชน -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการกีฬา -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านกระบวนการยุติธรรม -- ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสารมวลชน
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559--พระอัจฉริยภาพ
 ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559--พระราชกรณียกิจ.
 ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
ผู้แต่งเพิ่มเติมเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000202320923.1593 ต341 2555ห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   อยู่บนชั้น
1000226814923.1593 ต341 2555 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: