ข้อมูลบรรณานุกรม  #8570494    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740330400
Dewey Call #658.4063 พ217ก 2555
ผู้แต่งพยัต วุฒิรงค์
ชื่อเรื่องการจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 220-223
เนื้อหานวัตกรรมกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง -- นวัตกรรม : การสร้างความอยู่รอดขององค์การอย่างยั่งยืน Innovation: the survival of a sustainable organization -- นวัตกรรม: แนวทางสู่กระบวนการแก้ปัญหา Innovation: the way to problem solving process -- การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในองค์การภาครัฐ Innovation management for development in public organization -- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ Strategic human resource management for organizational innovativeness -- นวัตกรรมประเทศไทย (มุมมองเมืองไทย มุมมององค์การไทย) -- นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย: ก้าวต่อไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Innovation and competitiveness of Thailand: the next step to creative economy -- ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทย Thailand innovativeness in the top management view -- 5 สุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรมของไทย : ความแตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Five innovative organizations of Thailand: the differences in similarity of human resource management
หัวเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยี--การจัดการ.
 การจัดการอุตสาหกรรม.
 การบริหารธุรกิจ.
 การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000203180658.4063 พ217ก 2555หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000203181658.4063 พ217ก 2555 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: