ข้อมูลบรรณานุกรม  #8582277    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740331438
Dewey Call #519.55 ภ667ก 2556
ผู้แต่งภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = Time series analysis for economics and business / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เนื้อหาการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเ คลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
หัวเรื่องการวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ.
 เศรษฐศาสตร์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000210575519.55 ภ667ก 2556หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   กำหนดคืน:04 ก.พ. 2563
1000210576519.55 ภ667ก 2556 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   กำหนดคืน:20 มี.ค. 2563
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?