ข้อมูลบรรณานุกรม  #8585408    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN2408-1639
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล = Mekong chi mun art and culture journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : บ้านเหล่าการพิมพ์, 2558
หัวเรื่องประวัติศาสตร์--วารสาร
 เศรษฐกิจ--วารสาร.
 สังคม--วารสาร.
 การเมือง--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป.ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน.
VRUCL มี :

ฉบับปฐมฤกษ์(มกราคม-มิถุนายน 2558 ) - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560 ) ,
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561 )
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200032437SERIAL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200031045SERIAL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200028160SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2559)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200026508SERIAL thai ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2558)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200024461SERIAL thai ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม-มิถุนายน 2558)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 01 ม.ค. 25581วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับปฐมฤกษ์มกราคม-มิถุนายน 2558 07 มี.ค. 25581รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 01 ก.ค. 25581วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 01 ม.ค. 25591วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 01 ก.ค. 25591วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 01 ม.ค. 25601รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 01 ก.ค. 25601คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 01 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 01 ก.ค. 25611คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 01 ม.ค. 25621คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 13
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = History and asaptation of Vietnamese people along Mekong river: a case study of Vietnamese people in thakhek town of khammouane province, lao’s people democratic republic [บทความ]
2 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Bildiversity and utilizing benefit of wild food plants in isan local markets: a case study in huai luang basin area of northeastern Thailand [บทความ]
3 ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณสำคัญในลุ่มแม่น้ำเลย = Ban na-o ancient community: the local historical development of ancient community in loei basin area [บทความ]
4 ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหือง = Ban a-hi ancient community: the local historical development of ancient community in hueang basin area [บทความ]
5 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น = An educational management approach promote buddhism national educational test (B-Net) of the general education section of phraparityattidhamma schools in Khon Kaen province [บทความ]
6 บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = Buddhist monks’ role for local cultural management: a case study of phrakhru boonchayakorn of wat chaisri savatthi community in muang Khon Kaen district, Khon Kaen province [บทความ]
7 ผ้าทอพื้นเมืองของชาวอีสาน = Local woven textiles of isan people [บทความ]
8 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช: โพธิกษัตริย์กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง = King xetthathirat: the buddhist king and his support to buddhism along mekong river [บทความ]
9 แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [บทความ]
10 วาทกรรมสินไซสาวะถี: สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่ = Sinsai sawathi discourse: buddhist chapel moral paintings and kao-ji ceremony [บทความ]
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?