ข้อมูลบรรณานุกรม  #8585777    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Dewey Call #658.38 ห556 2557
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างความสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy workplace / [รวบรวมองค์ความรู้โดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนมนับสนุนนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
สรุปหนังสือเล่มนี้รวบรวมมาจาก 5 ต้นแบบขององค์เปี่ยมสุข ทำให้เราได้ทราบว่านิยามของความสุขรวมถึงแนวทางในการสร้างสุขของแต่ละองค์กรนั้นมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันสาเหตุนั้นมาจากการที่แต่ละบริษัทนั้นอยู่ในธุรกิจและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่แตกต่างกัน ทำให้บริษทของความสุขและแนวทางในการสร้างสุขนั้นไม่เหมือนกัน แค่ ทั้ง 5 องค์กรต้นแบบนั้นมีกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงานที่เหมือนกัน 3 ปัจจัยหลัก คือ การบริหารแบบบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
หัวเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส
 บริษัทคาโต้สปริง (ไทยแลนด์)
 บริษัทสังคมสุขภาพ
 บริษัทไทยนามพลาสติกส์
 บริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
 ร้านเลมอนฟาร์ม
 วัฒนธรรมองค์การ.
 พฤติกรรมองค์การ.
 การพัฒนาองค์การ.
 สภาพแวดล้อมการทำงาน.
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000215826658.38 ห556 2557หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000223973658.38 ห556 2557 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: