ข้อมูลบรรณานุกรม  #8586167    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163822222
Dewey Call #371.2 พ721ก 2558
ผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
หมายเหตุพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับเพิ่มเนื้อหา) 162 หน้า
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 152-153
เนื้อหาสมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา (Curriculum Competency) -- สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Competency) -- สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Assessment Competency -- สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom Management Competency)
สรุปการจัดการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 เล่มนี้มีเป้าหมายพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ (CIAC) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในด้านหลักสูตร สมรรถนะในด้านการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการจัดการชั้นเรียนกอปรด้วยครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู รวมทั้งค่านิยม 12 ประการ ตลอดจนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
หัวเรื่องการเรียนรู้.
 นวัตกรรมทางการศึกษา.
 กลยุทธ์การเรียนรู้
 การปฏิรูปการศึกษา.
 สมรรถนะ
ผู้แต่งเพิ่มเติมพเยาว์ ยินดีสุข.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000212749371.2 พ721ก 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000212750371.2 พ721ก 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000214699371.2 พ721ก 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000214700371.2 พ721ก 2558 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213733371.2 พ721ก 2558 ฉ.5หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213734371.2 พ721ก 2558 ฉ.6หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213735371.2 พ721ก 2558 ฉ.7หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219051371.2 พ721ก 2558 ฉ.8หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219052371.2 พ721ก 2558 ฉ.9หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: