ข้อมูลบรรณานุกรม  #8586731    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740332879
Dewey Call #428.0071 ธ743ก 2557
ผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2557
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า [267]-271
เนื้อหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ -- บล็อก -- อินเทอร์แอ็กทีฟมัลติมีเดีย -- การเล่าเรื่องด้วยระบบดิจิทัล -- อินเทอร์เน็ตแฟนฟิกชัน -- ดิจิทัลวิดีโอ -- เว็บเควสต์
สรุปหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายชนิด พร้อมกับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จะช่วยให้ทั้งครูและผู้มีเรียนมีอิสระในการเลือกรับข้อมูลความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่เพียงอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม แต่เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ทันสมัยและไม่มีขอบเขต อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี จึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
 ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน.
 เทคโนโลยีทางการศึกษา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000215413428.0071 ธ743ก 2557หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000215414428.0071 ธ743ก 2557 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: