ข้อมูลบรรณานุกรม  #8588724    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163943040
Dewey Call #300.72 พ323ร 2558
ผู้แต่งพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปณฺโณ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences / พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปณฺโณ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ, 2558
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า [273]-279
เนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย -- ประเภทของการวิจัย -- การวิจัยทางรัฐศาสตร์ -- การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ -- กระบวนการวิจัยและการออกแบบการวิจัย -- การกำหนดประเด็นปัญหาและชื่อเรื่อง -- การทบทวนวรรณกรรม -- ตัวแปรและสมมติฐาน -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัย -- เครื่องมือในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ -- การเขียนรายงานการวิจัย
หัวเรื่องสังคมศาสตร์--วิจัย.
 สังคมศาสตร์--วิธีวิทยา.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.คณะสังคมศาสตร์.ภาควิชารัฐศาสตร์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000214743300.72 พ323ร 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: