ข้อมูลบรรณานุกรม  #8588920    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786169154648
Dewey Call #303.482 ก513 2557
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล : บทความจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ / ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2557
เนื้อหาปฐมบทแห่งการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล / อมรา ศรีสุชาติ -- ผลิตผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องปั้นดินเผาจีนกับเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ปริวรรต ธรรมาปรีชากร -- อิทธิพลของศาสนาและความเชื่อที่ส่งผลต่อพัฒนาการของดนตรีในวิถีมลายู / นภดล ทิพยรัตน์ -- คริสต์สถานผสมผสานสยาม-ตะวันตก สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น / ปติสร เพ็ญสุต -- คำสอนของนาย บทเรียนคติธรรมในบ้านจีนสยาม / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร -- ร่องรอยวัฒนธรรมการค้าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / ปรีดี พิศภูมิวิถี -- ข้อสังเกตเกี่ยวกับเครื่องอิสริยราชูปโภค รูปแบบ การใช้และคติความเชื่อ / บุหลง ศรีกนก -- รอยวัฒนธรรมจีนบนแผ่นดินสยามกับเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล -- บริบททางการค้าเครื่องปั้นดินเผายุโรป : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส / อัตถสิทธิ์ สุขขำ -- ข้อสังเกตเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ -- มองวัฒนธรรมชายแดนใต้ผ่านผืนผ้า / จุรีรัตน์ บัวแก้ว -- การเดินทางของอาหาร / ธเนศ วงศ์ยานนาวา -- สถาปัตยกรรมตะวันตกในราชสำนักสยาม / เพ็ญสุภา สุขคตะ -- ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในถ้วยชา / นวรัตน์ เลขะกุล -- "รัฐทวารวดี" กับการค้าตามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล / สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
สรุปการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล เป็นการนำบทความจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ มารวบรวมได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างดินแดนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศต่างๆ เช่น ยุโรป อินเดีย จีน และอาหรับ ซึ่งเป็นผลนำมาซึ่งการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ ในดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
หัวเรื่องเส้นทางการค้า--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติ
 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้--อิทธิพลต่างประเทศ
 การค้าระหว่างประเทศ--แง่สังคม
 สังคมและวัฒนธรรม.
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--อารยธรรม
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000215453303.482 ก513 2557หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000215454303.482 ก513 2557 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: