ข้อมูลบรรณานุกรม  #8588942    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789744498267
Dewey Call #320.9593 ด729 2558
ชื่อเรื่องดุลอำนาจในการเมืองการปกครอง / วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เนื้อหาดุลอำนาจ : การพัฒนาประชาธิปไตย -- ดุลอำนาจทางการเมืองของไทยจากมุมมองทฤษฎีการปกครองแบบผสม -- Democracy 3.5 เมื่อลมประชาธิปไตยพัดหวน -- วิกฤติการณ์ประชาธิปไตย ประชานิยม และทางออกที่เป็นประชาธิปไตย -- การปรองดองในสังคมประชาธิปไตยไทย -- ดุลอำนาจ : การรวมศูนย์และกระจายอำนาจ -- ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน : การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น -- การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น บนเส้นทางการกระจายอำนาจของไทย -- ดุลอำนาจ : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคม -- ธรรมาภิบาล : กลไกสำคัญในการปฏิรูปเพื่อพัฒนาประเทศ -- สื่อกับการละเมิดสิทธิเด็ก : การปฏิรูปกลไกการกำกับดูแล
สรุปเนื้อหาภายในเล่มเป็นการรวบรวมบทความจากนักวิชาการต่างๆ เนื้อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดุลอำนาจทางการเมือง การรวมศูนย์กระจายอำนาจ และการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคม โดยสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเป็นการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งในช่วงปีดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สถานการณ์และบรรยากาศแห่ง "การปฏิรูป" และ "การยกร่างรัฐธรรมนูญ" ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพบริบทที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
หัวเรื่องการกระจายอำนาจปกครอง--ไทย
 รัฐบาลผสม--ไทย.
 ไทย--การเมืองการปกครอง
ผู้แต่งเพิ่มเติมวุฒิสาร ตันไชย.
 สถาบันพระปกเกล้า
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000215460320.9593 ด729 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: