ข้อมูลบรรณานุกรม  #8589007    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740333227
Local Call #วจ 327.17 ด123ค 2558
ผู้แต่งดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
ชื่อเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน : การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง / ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
สรุปการวิเคราะห์พัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับความพร้อมของการเข้าสู่การเป็นประชาคมความมั่นคงอันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” นั้นมีทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาและให้คำอธิบายได้หลายทฤษฎี สำหรับทฤษฎีการสร้างประชาคมความมั่นคงของศาสตราจารย์คาร์ล ดับเบิลยู ดอยส์ช ที่ศึกษาปรากฏการณ์ประชาคมความมั่นคงของประเทศในแถบแอตแลนติกเหนือ เป็นผลงานที่มีคุณูปการแก่การศึกษาในประเด็นนี้อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แอ็ดเลอร์และบาร์เน็ตต์ได้ทำให้ทฤษฎีของดอยส์ชง่ายต่อการศึกษาและเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยพัฒนามาเป็นทฤษฎีประชาคมความมั่นคง 3 ชั้น หากเราศึกษาอาเซียนด้วยมโนทัศน์นี้ อาเซียนมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมความมั่นคงอย่างไร หนังสือ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง” นี้ ได้พรรณนาให้เห็นถึงพัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นความพยายามในการหาทางสร้างความมั่นคงโดยมีประเทศมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคร่วมอยู่ด้วย ช่วงที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือคือภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ช่วงที่สาม ตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็นจนเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นเป็นพัฒนาการของความร่วมมือที่ได้เติบโตสูงขึ้น และช่วงที่สี่ เมื่อฝ่ายความมั่นคงหรือกลาโหมได้เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในมิติที่ชัดเจนในกลางทศวรรษแรกของศตวรรษใหม่นี้เป็นต้นมา นอกจากนั้น สำหรับมุมมองในกรณีของประเทศไทยและกลาโหมไทย ประกอบด้วยผู้นำทางการเมืองและด้านการทหาร ได้มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและนำข้อตกลงของความร่วมมือที่ทำไว้มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง กองทัพมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือสร้างความไว้วางใจในทุกระดับหน่วยงานระหว่างกันทั้งในอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และมิตรประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นประชาคมความมั่นคงอาเซียนให้ได้ตามวิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการ และพิมพ์เขียนที่อาเซียนกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ สันติภาพในภูมิภาคอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ได้มีบรรยายไว้ในหนังสือนี้อย่างครบถ้วนรอบด้าน
หัวเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ--วิจัย.
 ความมั่นคงระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน--วิจัย.
 ความร่วมมือระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน--วิจัย.
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
 ประชาคมอาเซียน
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000208435วจ 327.17 ด123ค 2558ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000208436วจ 327.17 ด123ค 2558 ฉ.2ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000213410วจ 327.17 ด123ค 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000218360วจ 327.17 ด123ค 2558 ฉ.4ประชาคมอาเซียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?