ข้อมูลบรรณานุกรม  #8589368    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786167746296
Dewey Call #371.104 ก551 2558
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ / ผู้จัดทำ พรศรี ฉิมแก้ว ... [และคนอื่นๆ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558
เนื้อหาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 -- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 -- ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 -- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 -- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน -- แบบคำรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา -- ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน -- วิชาชีพครู -- วิชาชีพบริหารการศึกษา แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) -- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา -- ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) -- ปริญญาโท/ปริญญาเอก (วิชาชีพบริหารการศึกษา)
สรุปเนื้อหาเล่มนี้ ทางคุรุสภาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 9(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนั้นทางสำนักเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
หัวเรื่องการรับรองวิทยฐานะ
 วิชาชีพ--การรับรองวิทยฐานะ
 ครู--มาตรฐาน.
 ผู้ประกอบวิชาชีพ.
 บุคลากรทางการศึกษา.
 ครู--ใบอนุญาต.
ผู้แต่งเพิ่มเติมพรศรี ฉิมแก้ว
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000215890371.104 ก551 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: