ข้อมูลบรรณานุกรม  #8589824    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163410245
Dewey Call #330.9593 ก525ก 2558
ผู้แต่งการสัมมนา "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ" (2557 : กระทรวงต่างประเทศ)
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงต่างประเทศ / กระทรวงต่างประเทศ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะ, 2558
เนื้อหาแก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ -- Strong ESCAP Mandate on Post 2015 Development Agenda / Mr. Shun-ichi Murata -- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน / Mr. Geoffrey Longfellow -- กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาภาคธุรกิจขนาดใหญ่ / ชลธร ธำรงศักดิ์ -- เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยมสู่การสร้างสมดุลในยุคโลกาภวัฒน์ / ดร.รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร, นิกม์ พิศลยบุตร, ปกรณ์ โฆษวณิชการ -- เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนาระหว่างประเทศ / กาญจา ภัทรโชค -- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ / สุชาดา ไทยบรรเทา -- โครงการพัฒนาดอยตุง : รูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน /ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล -- กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ดร.กมล รอดคล้าย, ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา -- กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารด้านอุตสาหกรรม / กนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง -- นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์การเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ / สมเกียรติ อ่อนวิมล -- การระดมสมองเพื่อหารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ / สีหศักด์ พวงแก้ว
สรุปการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างสระเทศ เล่มนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้บรรยายแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาศให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนทรรศนะและมุมมองเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง การนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าสามารถใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ ตั่งแต่การดำเนินชีวิตและนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง--การประชุม.
ผู้แต่งเพิ่มเติมกระทรวงการต่างประเทศ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000216423330.9593 ก525ก 2558ห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   อยู่บนชั้น
1000216424330.9593 ก525ก 2558 ฉ.2ห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?