ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590000    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786167213163
Dewey Call #323.42 ก112ส 2558
ผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; รวบรวมและเรียบเรียง, กชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
เนื้อหากรณีการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน -- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 -- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทําลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ -- สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จําคุกถูกจํากัดสิทธิในการเข้ารับราชการ -- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนําตัว ผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน -- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ -- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว -- การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสํานักงาน ก.พ. กําหนดปรับปรุงตําแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน -- สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคําสาบานตนต่อศาลของแต่ละศาสนา -- การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.
สรุปหนังสือเล่มนี้ เป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่รวบรวมกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ โดยมีที่มาจากคำร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับและการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมิติด้านสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ให้การคุ้มครองและรับรองไว้ โดยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความเห็น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
 สิทธิของพลเมือง--ไทย.
 ละเมิด--ไทย
ผู้แต่งเพิ่มเติมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000216623323.42 ก112ส 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000216624323.42 ก112ส 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000216625323.42 ก112ส 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000216626323.42 ก112ส 2558 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219696323.42 ก112ส 2558 ฉ.5หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: