ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591189    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740326519
Dewey Call #519.5 ย351ห 2558
ผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์
ชื่อเรื่องหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เนื้อหาความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ -- การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย -- การวัดการกระจาย -- ความเข้าใจเกี่ยวกับสมมติฐานการวิจัย -- การเลือกใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม -- การเลือกใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 3 กลุ่มขึ้นไป -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนการทดลองแบบจัตุรัสละตินและแบบแฟกทอเรียล -- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์การถดถอย -- หลักการใช้สถิตินอนพาราเมตริก -- การกำหนดขนาดตัวอย่าง -- การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย -- การเปรียบเทียบสถิติค่าเฉลี่ยหนึ่งและสองกลุ่ม -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- การวิเคราะห์สถิตินอนพารามิเตอร์ด้วย -- การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์และสหสัมพันธ์บางส่วน -- การวิเคราะห์การถดถอย -- การทดสอบ 1 กลุ่ม ด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ -- การทดสอบ 2 กลุ่ม สัมพันธ์กันด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ -- การทดสอบ 2 กลุ่ม เป็นอิสระกันด้วยสถิตินอนพารามิเตอร์ -- การทดสอบหลายกลุ่ม (K) สัมพันธ์ด้วยนอนพารามิเตอร์ -- การทดสอบหลายกลุ่ม (K) อิสระจากกันด้วยนอนพารามิเตอร์ -- การเข้าสู่โปรแกรม SPSS/V15 -- การตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบความยากของข้อสอบ -- การใช้คำสั่ง ตรวจสอบและรายงานข้อมูล -- การใช้คำสั่งดัดแปลงข้อมูล
สรุปหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอหลักการของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักสถิติที่ใช้ในการวิจัย จะอธิบายความหมายและหลักการใช้สถิติในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS จะอธิบายถึงการใช้คำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม SPSS แบบ step by step เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนที่ 3 การเข้าสู่โปรแกรม SPSS และการตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัย จะอธิบานถึงการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อมั่น ตลอดจนการตรวจสอบความยากง่ายของเครื่องมือ และส่วนที่ 4 เป็นส่วนของการใช้คำสั่ง SPSS ตรวจสอบรายงานและการดัดแปลงข้อมูล
หัวเรื่องสถิติ.
 เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 สถิติ--การประมวลผลข้อมูล.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000213727519.5 ย351ห 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000213728519.5 ย351ห 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000213729519.5 ย351ห 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?