ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591627    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786167627106
Dewey Call #658.4 ว689ห 2559
ผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
ชื่อเรื่อง50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบ ของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน = 50 concepts, indicators, models : of management administration and sustainable management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2559
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 337-358
เนื้อหาแนวคิดการบริหารจัดการ -- แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร -- ความสำคัญของการบริหารภาครัฐ -- ภาพรวมความเป็นมาของคำที่หมายถึงการบริหารภาครัฐ -- ความหมายของการจัดการ -- ความหมายของการบริหาร -- ความหมายของการบริหารการพัฒนา -- ความหมายของการบริหารจัดการ -- การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ -- การบริหารจัดการที่ยั่งยืน -- ความเป็นมาของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน -- แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน -- ความหมาย และสาระสำคัญของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน -- ตัวชี้วัด และตัวแบบของการบริหารจัดการ
สรุปหนังสือ 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบ : ของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ได้นำคำว่า การบริหารจัดการ หนังสือเล่มนี้มุ่งนำเสนอและเผยแพร่ประเด็น 2 ประการ คือ การให้ความหมายของการบริหารจัดการซึ่งรวมทั้งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในทิศทางใหม่ หรือตามแนวใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ภายในเนื้อหามีการนำเสนอการให้ความหมายของการบริหารจัดการซึ่งรวมทั้งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ความเป็นมาของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน นอกจากนี้แล้วยังได้นำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ปรากฎอยู่ในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วย
หัวเรื่องการจัดการ.
 การบริหาร.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000218867658.4 ว689ห 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000218868658.4 ว689ห 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: