ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591839    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740333913
Dewey Call #330.9593 พ488ป 2558
ผู้แต่งพอพันธ์ อุยยานนท์.
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = A regional economic history of Thailand / พอพันธ์ อุยยานนท์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เนื้อหาบทนำ -- กรุงเทพฯ ภูมิหลัง -- กรุงเทพฯ ปี 2398-2475 -- กรุงเทพฯ ปี 2475-2503 -- กรุงเทพฯ ภายหลังปี 2503 -- สรุป -- ภาคกลาง ภูมิหลัง -- ภาคกลางจนถึงปี 2484 -- ภาคกลางภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 -- สรุป -- ภาคเหนือ ภูมิหลัง -- ภาคเหนือจนถึงปี 2484 -- ภาคเหนือภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 -- สรุป -- ภาคใต้ ภูมิหลัง -- ภาคใต้จนถึงปี 2484 -- ภาคใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 -- สรุป -- ภาคอีสาน ภูมิหลัง -- ภาคอีสานจนถึงปี 2484 -- ภาคอีสานภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สรุปหนังสือเล่มนี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆ ของไทย ระยะเวลายาวครอบคลุมภายหลังการลงนามสนธิสัญญา เบาว์ริงใน พ.ศ.2398 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้มุมมองทางด้านภูมิภาค (A Regional Perspective) ซึ่งน่าจะทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวได้ถูกต้องมากกว่าการใช้มุมมองจากกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ากรุงเทพฯ มีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านต่างๆ มาโดยตลอดก็ตาม นอกจากศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชนบท และการเปลี่ยนเศรษฐกิจชนบทมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกรุงเทพฯ อย่างไรแล้ว ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ การเติบโตของประชากรและเมือง บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนอพยพ การย้ายถิ่น ตลาดแรงงาน การคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนประเด็นและปัญหาต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หัวเรื่องไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ
 ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ
 ไทย (ภาคกลาง)--ภาวะเศรษฐกิจ
 ไทย (ภาคเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ
 กรุงเทพฯ--ภาวะเศรษฐกิจ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000218741330.9593 พ488ป 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000218742330.9593 พ488ป 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: