ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591897    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786160021178
Dewey Call #303.372 ร113ค 2558
ผู้แต่งรงค์ ประพันธ์พงศ์
ชื่อเรื่องค่านิยมแบบไทย / รงค์ ประพันธ์พงศ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558
เนื้อหาลักษณะค่านิยมสังคมไทยในอดีต : ค่านิยมความเชื่อในพุทธศาสนา ; ค่านิยมความรักชาติ ; ค่านิยมความจงรักภักดีต่อพระมหากษัติย์ ; ค่านิยมความกตัญญูกตเวที ; ค่านิยมความซื่อสัตย์ ; ค่านิยมความกล้าหาญ ; ค่านิยมความเพียร ; ค่านิยมการรับราชการ -- ลักษณะค่านิยมสังคมไทยในปัจจุบัน : ค่านิยมความร่ำรวย ; ค่านิยมการบริโภค ; ค่านิยมการแข่งขันชิงดีชิงเด่น ; ค่านิยมความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง ; ค่านิยมในความเป็นอิสระ ; ค่านิยมในการศึกษา ; ค่านิยมการใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ; ค่านิยมไม่ต้องการรับราชการ ; ความเปลี่ยนแปลงของค่านิยม ; ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 6
สรุปสังคมไทยเป็นสังคมศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิด ค่านิยมและวิถีทางที่กำหนดทางที่กำหนดไว้ในพระพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนาเชื่อว่า จิตเป็นตัวกำหนดชีวิต กายเป็นองค์ประกอบ ฉะนั้นถ้าจิตใจของมนุษย์ดีหรือเจริญ ร่างกายหรือสภาพทางกายภาพของสังคมจะดีตามไปด้วย วัฒนธรรมไทยจึงเป็นวัฒนธรรมทางจิต อะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความเจริญแก่จิตใจมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีค่า อันไหนมีค่าต่อจิตมาก คนไทยนิยมมาก อันไหนมีค่าต่อจิตน้อย คนไทยก็นิยมน้อยและเมื่อสิ่งที่มนุษย์นิยมหลายๆ อย่างดังกล่าวอยู่ร่วมกัน จึงปรากฏเป็นระบบซึ่งมีความต่อเนื่องเกี่ยวโยงกัน เรียกว่า ระบบค่านิยม
หัวเรื่องลักษณะนิสัยประจำชาติไทย
 ค่านิยมสังคม--ไทย
 วัฒนธรรมไทย.
 ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000218720303.372 ร113ค 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   กำลังซ่อม
1000218721303.372 ร113ค 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   กำลังซ่อม
1000219027303.372 ร113ค 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000219028303.372 ร113ค 2558 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: