ข้อมูลบรรณานุกรม  #8592129    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163825292
Dewey Call #519.5 ธ662ส 2558
ผู้แต่งธีระ สินเดชารักษ์.
ชื่อเรื่องสถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม / ธีระ สินเดชารักษ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 379-392
เนื้อหาการสุ่มตัวอย่าง -- การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล -- สถิติเชิงพรรณนา -- บทนำสู่สถิติเชิงอนุมาน -- สถิติเชิงอนุมานว่าด้วยการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน -- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุตัวแปร
สรุปสถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม เล่มนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางด้านสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่แห่งการวิจัยทางสังคม อธิบายความหมายและความสำคัญของการวิจัย การนำสถิติไปใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติศาสตร์กับการวิจัยทางสังคม การใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้แปรรูปทางสถิติ สถิติสำหรับการออกแบบการวิจัย สถิติสำหรับการอนุมานข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
หัวเรื่องคณิตศาสตร์สถิติ.
 สถิติวิเคราะห์.
 สังคมศาสตร์--วิจัย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000218951519.5 ธ662ส 2558 หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: