ข้อมูลบรรณานุกรม  #8592451    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786167880174
Dewey Call #658.5 ค357ก 2559
ผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล.
ชื่อเรื่องการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์ = Strategic transport and distribution management / ผู้เขียน คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส แอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
บรรณานุกรมบรรณานกรม: หน้า 621-622
เนื้อหากลยุทธ์องค์กรและการขนส่ง -- บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการขนส่ง -- บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต่อเศรษฐกิจ -- องค์ประกอบของระบบการขนส่ง -- ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการขนส่งแต่ละรูปแบบ -- การดำเนินงานขนส่ง -- กฎหมายของผู้ประกอบการ -- ต้นทุนขนส่งและการบริการขนส่ง -- ความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง -- ยานพาหนะในการขนส่ง -- การสร้างรถยนต์และการใช้งานตามกฎหมาย -- การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนส่ง -- การซ่อมบำรุงรถยนต์ -- การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง -- ความปลอดภัยในการขนส่ง -- การจัดการคุณภาพในการขนส่ง -- การประกันภัยขนส่งและการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย -- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน -- บทบาทของผู้ให้บริการขนส่งตามสัญญา -- การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า -- การกำหนดและการติตามอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้า -- เทคโนโลยีสารสนเทศในงานขนส่งและการกระจายสินค้า -- ระบบการวางแผนความต้องการกระจายสินค้า -- การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรในการขนส่ง -- การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรในการขนส่ง -- การเลือกวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ -- กลยุทธ์การลดต้นทุนขนส่งสินค้า -- ยุทธวิธีการกระจายสินค้า
สรุปการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโท ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กับการขนส่ง บทบาทของการขนส่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง กระบวนการเจรจาต่อรองอัตราค่าระวางการขนส่งและค่าบริการคืน ติดตามและค่าบริการอื่น ติดตามอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้า กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหายและการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน้าที่โลจิสติกส์ บทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา กรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 28 บทเรียน
หัวเรื่องการขนส่ง--การจัดการ
 การขนส่งสินค้า
 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000219536658.5 ค357ก 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000219537658.5 ค357ก 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000222600658.5 ค357ก 2559 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222601658.5 ค357ก 2559 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222602658.5 ค357ก 2559 ฉ.5หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?