ข้อมูลบรรณานุกรม  #8592591    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164062108
Dewey Call #660.634 ช813ว 2558
ผู้แต่งโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ชื่อเรื่องวิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้ / โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2558
เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ -- โครงสร้าง ประเภท และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ -- การเตรียม การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ -- การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผัก ผลไม้ -- การเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้ -- การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้ -- การเกิดและการควบคุมกลิ่นรสผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้ -- การเกิดกลิ่นรสผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้ -- การควบคุมการเกิดกลิ่นรสผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้
สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน โดยตอนที่ 1 กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ ประกอบด้วย เนื่อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง ประเภท จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการเตรียม การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้โดยเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญคือ เอนไซม์พอลิฟินอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase ; PPO) และตอนที่ 3 กล่าวถึงการเกิดและการควบคุมกลิ่นรสผิกปกติเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้ โดนเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญคือเอนไซม์ไลพอกซิจีเนส (Lipoxygenase ; LOX)
หัวเรื่องเอนไซม์
 เอนไซม์วิทยา
 วิทยาศาสตร์การอาหาร.
 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.
 ผัก--การเก็บและรักษา.
 ผลไม้--การเก็บและรักษา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000219282660.634 ช813ว 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219283660.634 ช813ว 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219284660.634 ช813ว 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: