ข้อมูลบรรณานุกรม  #8592830    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740334019
Dewey Call #420.7 ส962ภ 2558
ผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ / แสงระวี ดอนแก้วบัว
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เนื้อหาภาษาและการเรียนรู้ภาษา -- ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติ และโครงสร้างของวิชาภาษาอังกฤษ -- มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 -- จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ -- วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ -- การสอนทักษะภาษาอังกฤษ : การฟังและการพูด -- การสอนทักษะภาษาอังกฤษ : การอ่านและการเขียน -- การสอนสาระที่เป็นปัญหา -- การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ -- การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ -- แนวโน้มของวิชาภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
สรุปในยุคโลกาภิวัตน์ เราต้องมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารระดับสากลได้ด้วย กระแสของความเป็นสากลให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ และจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถจะสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้อันเป็นสากลได้ หนังสือ "ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้อันเป็นสากลได้ต่อไป -- ปกหลัง
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--กิจกรรมการเรียนการสอน.
 ภาษาศาสตร์.
 ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000219464420.7 ส962ภ 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
1000219465420.7 ส962ภ 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000219466420.7 ส962ภ 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: