ข้อมูลบรรณานุกรม  #8592982    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163484734
Dewey Call #660.6 ว231ท 2558
ผู้แต่งวรพันธ์ บุญชัย
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น / วรพันธ์ บุญชัย
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
บรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงท้ายบท.
เนื้อหาความหมาย ประวัติศาสตร์ และสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ -- เทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์ -- พันธุวิศวกรรม -- เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ -- เทคโนโลยีชีวภาพพืช -- เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ -- เทคโนโลยีชีวภาพกับการประยุกต์ใช้ -- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สรุปหนังสือเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ และวารสารต่างประเทศต่อไป สำหรับหัวข้อในหนังสือประกอบด้วย ความหมาย ประวัติศาสตร์และสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการประยุกต์ใช้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งคำถามทบทวนเพื่อใช้ประเมินการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะประกอบด้วยความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ และยังประกอบด้วยรูปภาพเป็นสื่อที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งบอกแหล่งเอกสารที่นำมาอ้างอิง ที่สามารถใช้ประกอบในการเรียนการสอนอีกด้วย -- ปกหลัง
หัวเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
 เซลล์--เทคโนโลยีชีวภาพ
 พันธุวิศวกรรม
 เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ
 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000219688660.6 ว231ท 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
1000219689660.6 ว231ท 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: