ข้อมูลบรรณานุกรม  #8594060    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786162961151
Dewey Call #300.72 ร156 2559
ชื่อเรื่องรวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในชุมชนและโรงเรียน / สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ, วิชุดา กิจธรธรรม
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559
หมายเหตุเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เนื้อหาBehavioral science perspectives on the significance of coaching and mentoring in the educational reform process -- Models for cognitive diagnostic modeling -- แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning concept) -- การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน: ขั้นตอนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Efficacy development in student's creative problem solving: procedure and guideline for classroom learning activities) -- การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ (Phenomenological research for the behavioral sciences) -- การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนา เพื่องานวิจัยด้านสุขภาพ (Ethnographic study for health research) -- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน (Participatory action research in community) -- ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership and transformation) -- เท่าทันสื่อ: แนวทางการพัฒนาตนเพื่อก้าวพ้นภัยสื่อ (Media literacy: self-development guidelines for stepping for stepping out of the treat of media)
สรุปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เน้นวิธีวิทยาการวิจัย และเนื้อหาทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
หัวเรื่องพฤติกรรมศาสตร์--วิจัย--สาระสังเขป
 ปรากฏการณ์วิทยา--สาระสังเขป
 ชุมชนกับโรงเรียน--สาระสังเขป
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ--สาระสังเขป
ผู้แต่งเพิ่มเติมวิชุดา กิจธรธรรม.
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000220530300.72 ร156 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?