ข้อมูลบรรณานุกรม  #8594820    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วจ 691.3 ก454 2551
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน : รายงานฉบับที่ 4 = Technology transfer project of TISTR interlocking soil-cement block and construction / วิทยา วุฒิจำนงค์ ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2551
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
สรุปปีงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท (ฝถท.) ได้ดำเนินการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานรวม 16 ครั้ง และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 939 คน, โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ : 1) กลุ่มผู้สนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพและหารายได้ 2) องค์การบริหารส่วนตำบล และ 3) กลุ่มหน่วยงานของรัฐ. ผู้เข้าอบรมดังกล่าวมาจากทุกภาคของประเทศ. จากผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานผู้เข้าอบรมจำนวน 93 คน ได้เป็นผู้ประกอบการโดยผลิตบล็อกประสานและการก่อสร้างในธุรกิจชุมชนและในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. การอบรมทุกครั้งได้ประเมินผลและประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้เข้ารับการถ่ายทอด ซึ่งปรากฏว่ามีความพึงพอใจถึงร้อยละ 89.4.
 In fiscal year of B.E. 2549, 16 workshops were organized on technology transfer of soil-cement interlocking by the Rural Technology Transfer Department (RTD), Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) and a total 939 participants were intensively trained. The participants from all over the country were classified into 3 different groups namely, 1) in intersected participants acquiring further occupation and income, 2) participants from the district administrative organizations, and 3) participants from the governmental organizations. The results of TISTR technology transfer showed that 93 participants became the new entrepreneurs in block production and construction services in community business and small scale industries. All training courses and workshops were evaluated for the participants' satisfaction and suggestions. It was found that the participants' satisfaction was 89.4%.
หัวเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี--วิจัย.
 การพัฒนาบุคลากร--วิจัย
 อิฐ--วิจัย
ผู้แต่งเพิ่มเติมวิทยา วุฒิจำนงค์
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000220279วจ 691.3 ก454 2551วิจัย (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: