ข้อมูลบรรณานุกรม  #8595687    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786169194958
Dewey Call #658.4038 ร634ร 2559
ผู้แต่งรุ่งรัศมี บุญดาว
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล = Information system for managing business in the digital age / รุ่งรัศมี บุญดาว
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เนื้อหาระบบสารสนเทศและองค์กร -- เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ -- ระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ -- การพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ -- งานวิจัยและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
สรุปเนื้อหาของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล เล่มนี้เรียบเรียงออกเป็น 5 ส่วน ครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กร ธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระบบบานข้อมูล ศูนย์ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ต่อธุรกิจ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประกาศนียบัตรด้านสารสนเทศ
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
 การสร้างคลังข้อมูล
 เทคโนโลยีสารสนเทศ--การจัดการ.
 การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000222479658.4038 ร634ร 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: