ข้อมูลบรรณานุกรม  #8595743    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786162694653
Dewey Call #352.1409593 ก952ก 2559
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 9
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เนื้อหาการปกครองท้องถิ่น ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดทฤษฎี -- บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ -- การปกครองท้องถิ่นของไทย -- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) -- การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลยอำนาจใหม่ -- เทศบาล -- การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล -- การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล -- องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) -- การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง -- เมืองพัทยา -- กรุงเทพมหานคร -- ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่ -- การบริหารงานท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และการสร้างมาตรฐาน -- แนวทางการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปหนังสืออธิบายการปกครองท้องถิ่นไทย เป็นหนังสือที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในยุค ค.ศ. 2009 และอนาคตไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วยความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวความคิดทางทฤษฎี บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ การปกครองท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่ เทศบาล การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร ทิศทางการปกตรองท้องถิ่นไทย องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่ ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย บทวิเคราะห์และบทเสนอมิติใหม่การปกครองท้องถิ่นไทยโดยพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ได้เพิ่มเนื้อหาสาระหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นข้อมูลจำแนกรายได้ จำแนกจำนวนประชากรในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อซ้ำและมีพื้นที่คาบเกี่ยว เพิ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ปฏิรูป หมวดการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น และ แนวทางปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น--ไทย.
 การเมืองและการปกครอง--ไทย.
 องค์การบริหารส่วนตำบล.
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
 การปกครองท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000222527352.1409593 ก952ก 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222528352.1409593 ก952ก 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222529352.1409593 ก952ก 2559 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   กำหนดคืน:25 มี.ค. 2564
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: