ข้อมูลบรรณานุกรม  #8595790    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786162820304
Dewey Call #174.4 น197จ 2559
ผู้แต่งนภาพร ขันธนภา.
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / นภาพร ขันธนภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559
สรุปหนังสือ "จริยธรรมทางธุรกิจ" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ประเด็นด้านจริยธรรมที่สัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่หลักของธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญาทางศีลธรรมในจรยิธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม กรอบในการทำความเข้าใจในการตัดสินใจทางจริยธรรมในธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การและการตัดสินใจทางจริยธรรม ความสัมพันธ์ในองค์การกับความขัดแย้งในการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดทำแผนงานส่งเสริมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ จริยธรรมในเศรษฐกิจระดับโลก จริยธรรมทางธุรกิจกับการดำเนินงานขององค์การ จริยธรรมทาง ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอนและใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่าย รวมถึงนำกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความจำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หัวเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000222609174.4 น197จ 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222610174.4 น197จ 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222611174.4 น197จ 2559 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: