ข้อมูลบรรณานุกรม  #8595817    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786162695285
Dewey Call #345 ท189ค 2560
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
บรรณานุกรมบรรณานุกรม : หน้า [307]-312
เนื้อหาบทบัญญัติทั่วไป -- เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป) -- หลักทั่วไป -- การใช้กฎหมายอาญา -- การกระทำในกฎหมายอาญา -- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- เจตนาในกฎหมายอาญา -- การกระทำความผิดโดยประมาท -- การพยายามกระทำความผิด -- ผู้กระทำความผิดหลายคน -- ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- อำนาจกระทำ -- เหตุยกเว้นโทษ -- เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ -- เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น -- โทษ -- วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- การระงับความผิดและโทษ
สรุปหนังสือเล่มนี้อธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไป (มาตรา 1 ถึง มาตรา 106) ตามโครงสร้างความรับผิดกล่าวคือ การใช้กฎหมายอาญา การกระทำ ความสัมพันธ์ระหว่างการทำและผล เจตนา ประมาท พลาด สำคัญผิดการพยายามกระทำความผิด ผู้กระทำความผิดหลายคนอำนาจกระทำ เหตุยกเว้นโทษ การบังคับโทษ และการระงับความผิดและโทษ ซึ่งบทบัญญัติทั่วไปนี้จะนำไปใช้กับกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาด้วย -- ปกหลัง
หัวเรื่องกฎหมายอาญา.
 กฎหมายอาญา--ไทย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000222676345 ท189ค 2560ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000222677345 ท189ค 2560 ฉ.2ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000222678345 ท189ค 2560 ฉ.3ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: