ข้อมูลบรรณานุกรม  #8595968    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN0857-7285
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารภาษาปริทัศน์ = Pasaa Paritat Journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2528]
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--วารสาร.
 ภาษาศาสตร์--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันภาษา.
เชื่อมโยงhttp://www.cuprint.chula.ac.th
VRUCL มี :

ฉบับที่ 31 (2559)
เล่มที่รับล่าสุด : ฉบับที่ 31 (2559)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200030377SERIAL thai ฉบับที่ 31 (2559)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ฉบับที่ 31 255924 ก.พ. 25601รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 6
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Authorial stances in classroom speeches: a corpus-based study = การศึกษาคำแสดงจุดยืนผู้พูดในสุนทรพจน์ภายในห้องเรียนโดยใช้คลังข้อมูลภาษา [บทความ]
2 Digital writing: enhancing ways of teaching and learning writing = การเขียนในสื่อดิจิทัล: แนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการเขียน [บทความ]
3 Effects of grammatical and mechanical errors on e-mail readers' perceptions toward e-mail writers = ผลกระทบของข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และหลักการเขียนที่มีต่อความคิดที่ผู้อ่านมีต่อผู้เขียนอีเมล [บทความ]
4 Genre-based approach in academic english writing = แนวการสอนแบบอรรถฐานกับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ [บทความ]
5 Moves, move sequences, and move cycling in computer engineering and electrical engineering research article abstracts = อัตถภาค การเรียงตัวของอัตถภาค และการเกิดซ้ำของอัตถภาคในบทคัดย่อบทความวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้า [บทความ]
6 Using reader's theater to developm reading fluency among thai efl students = การใช้ Reader's theater เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ [บทความ]
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: