ข้อมูลบรรณานุกรม  #8596677    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740321330
Dewey Call #005.55 ศ452ก 2556
ผู้แต่งศิริชัย พงษ์วิชัย.
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 24, 25
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
หมายเหตุพิมพ์ครั้งที่ 24 และ 25 ปีเดียวกัน
เนื้อหาการวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ -- วิธีการเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง -- การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว -- การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง -- การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับ 1 ตัวอย่าง -- การทดสอบค่าสัดส่วนสำหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง -- การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร -- การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
สรุปหนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์” เล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาที่สำคัญคือการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในรูปของงานวิจัยที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ นอกเหนือจากการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS มาวิเคราะห์กับข้อมูลตัวอย่าง ส่วนเนื้อหาทางด้านสถิติมีการปรับเปลี่ยนสถิติที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรออกไป แต่เนื้อหาในส่วนอื่นๆ ยังคงเดิม โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้ ขั้นตอนการทำวิจัย วิธีการเลือกและการกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูลและบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การเลือกตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วนสำหรับ 1 2 กลุ่ม และหลายกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย ส่วนโปรแกรม SPSS ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมรุ่นตั้งแต่ 11.5 ถึง 15 สำหรับผู้ที่ ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนได้ทำสารบัญด่วนไว้ปกหลังของหนังสือเพื่อให้ทำการค้นหาเรื่องที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
หัวเรื่องสถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000223210005.55 ศ452ก 2556หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
1000223211005.55 ศ452ก 2556 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
1000223212005.55 ศ452ก 2556 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?