ข้อมูลบรรณานุกรม  #8597058    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163941916
Dewey Call #657.3 น724ก 2558
ผู้แต่งนุชจรี พิเชฐกุล.
ชื่อเรื่องรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reports and analysis / นุชจรี พิเชษฐกุล
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 5
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2558
หมายเหตุฉบับถ่ายสำเนา
สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ วัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของการรายงานการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน ราคาตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน นอกจากนี้เนื้อหาในแต่ละบทยังมีตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ที่ได้มาจาก เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หัวเรื่องงบการเงิน.
 การบัญชี.
 การเงิน.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะบริหารธุรกิจ.สาขาวิชาบัญชี
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000223604657.3 น724ก 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000223605657.3 น724ก 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: