ข้อมูลบรรณานุกรม  #8598837    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789744499127
Dewey Call #352.14 ก952ก 2559
ผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
หมายเหตุโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
สรุปหนังสือเล่มนี้แบ่งการนำเสนอ ประกอบด้วยรายละเอียด 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 หลักการและเหตุผล ประกอบไปด้วยความสำคัญของสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพปัญหาการทุจริต คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล แนวคิดเรื่องความโปร่งใส แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทที่ 3 มาตรการ/แนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยมาตรการ แนวทางด้านบริหาร ด้านการใช้ภาคประชาสังคม การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกรอบมาตรการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
หัวเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การทุจริต
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันพระปกเกล้า.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000224369352.14 ก952ก 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000224370352.14 ก952ก 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?