ข้อมูลบรรณานุกรม  #8598847    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789744499400
Dewey Call #339.22 ก218 2559
ชื่อเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
สรุปหนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาปัจจัยและแบบแผนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท เกิดขึ้นจากความแตกต่างในคุณลักษณะของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของนากับเกษตรกรผู้เช่านา โดนเกษตรกรที่เป็นเจ้าของนานั้นมีโอกาสเข้าถึงโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรผู้เช่านา นอกจากนี้ โครงการฯ ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรเจ้าของนาและเกษตรกรผู้เช่านาในเรื่องการรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งดังกล่าว รัฐควรกำหนดกฎเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ได้รับประโยชน์ให้ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งการดำเนินนโยบายเปิดโอกาสทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายร่วมกันอย่างทั่วถึง
หัวเรื่องการกระจายรายได้
 นโยบายเศรษฐกิจ--ไทย.
 ความเสมอภาค
ผู้แต่งเพิ่มเติมธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.
 สถาบันพระปกเกล้า.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000224393339.22 ก218 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000224394339.22 ก218 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: