ข้อมูลบรรณานุกรม  #8600740    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740336617
Dewey Call #664.0286 ป391ก 2560
ผู้แต่งประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
ชื่อเรื่องกระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์, สุกฤตา ปุณยอุปพันธ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เนื้อหาความรู้เบื้องต้นและประวัติที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมัก (Introduction and history of microbiology of fermented foods) แบคทีเรียแลกติกและชีวเคมีของแบคทีเรียแลกติก (Lactic acid bacteria and their biochemical properties) อาหารหมักจากถั่วเหลือง (Fermented foods from soybean) อาหารหมักจากเนื้อสัตว์ เนื้อปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ (Fermented foods from meat, fish and other related meat products) การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากธัญพืช (Alcoholic beverage fermentation from cereal) ผักดอง (fermented vegetable) ผลิตภัณฑ์น้ำนมหมัก (Fermented milk)
สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารหมัก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตอาหารหมัก แนวทางการพัฒนาอาหารหมัก การแบ่งชนิดและประเภทของอาหารหมัก รวมไปถึงแบคทีเรียแลกติกและชีวเคมีของแบคทีเรียแลกติก ก่อนเพิ่มเติมรายละเอียดของอาหารหมักแต่ละชนิดตามหมวดหมู่ในบทต่างๆ โดยพยายามครอบคลุมถึงอาหารและเครื่องดื่มหมักทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศให้หลากหลายและมากประเภทที่สุด โดยผู้เขียนได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ ตำรา และวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาทำการเรียบเรียงในลักษณะที่ซ้อนเป็นชั้น (layer) เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาและการทำงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารในแง่มุมต่างๆ ตามลำดับช่วงเวลา (timeline) รวมถึงได้เพิ่มเติมประสบการณ์จากการสอนในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาหารหมัก และนักศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ และคหกรรมศาสตร์
หัวเรื่องFood--Preservation
 การถนอมอาหาร.
 Food--Microbiology
 อาหาร--จุลชีววิทยา.
 การหมัก.
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 อาหารดอง
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุกฤตา ปุณยอุปพันธ์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000225421664.0286 ป391ก 2560หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225422664.0286 ป391ก 2560 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225664664.0286 ป391ก 2560 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225665664.0286 ป391ก 2560 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: