ข้อมูลบรรณานุกรม  #8600741    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164400832
Dewey Call #345.025 ป277ก 2560
ผู้แต่งประทีป ทับอัตตานนท์
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฏีกาที่เกี่ยวข้อง / ประทีป ทับอัตตานนท์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560
เนื้อหาบททั่วไป : ความผิดฐานค้ามนุษยืและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง -- ความเบื้องต้นในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ -- วิธีพิจารณาค้ามนุษย์ในศาลชั้นต้น -- การอุทธรณ์ ฎีกาในคดีค้ามนุษย์
สรุปหนังสือ "กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง" เล่มนี้ เป็นกฎหมายใหม่สำหรับประเทศไทย และเป็นความจำเป็นที่นักกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความสงบสุขของแผ่นดินที่ปราศจากความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศนี้ที่ต้องเรียนรู้กฎหมายดังกล่าว เพื่อทุกคนจักได้เป็นแนวร่วมที่สำคัญในการร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันเป็นความผิดที่กระทบต่อความเป็นมนุษย์ ทำให้ศักดิ์ศรีและเกียรติของประเทศตกต่ำลงในสายตาของนานาชาติ และการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นภัยก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่สังคม มิใช่เฉพาะเหยื่อที่ถูกกระทำเท่านั้น โดยในเล่มได้นำข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 มาประกอบด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หัวเรื่องการค้ามนุษย์--ไทย
 การค้ามนุษย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 การพิจารณาและตัดสินคดี.
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000225423345.025 ป277ก 2560ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225424345.025 ป277ก 2560 ฉ.2ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225425345.025 ป277ก 2560 ฉ.3ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: