ข้อมูลบรรณานุกรม  #8600743    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164297920
Dewey Call #658.3 บ563ก 2560
ผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry human resource management / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2560
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า [247]-248
เนื้อหาความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การสร้างวินัยการปฏิบัติติงานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สรุปความต้องการของบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ศิลป์และศาสตร์ในการสรรหาอีกทั้งคัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สมารถปฏิบัติติงานในหน้าที่ได้อย่างดี อีกทั้งธำรงรักษาบุคลากรให้อยู่ยาวนาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ -- ปกหลัง
หัวเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--การจัดการ.
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์.
 การบริหารงานบุคคล
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000225430658.3 บ563ก 2560หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225431658.3 บ563ก 2560 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: