ข้อมูลบรรณานุกรม  #8601308    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN2465-4523
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา = Journal of BSRU-Research and Development Institute [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2558]
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.สถาบันวิจัยและพัฒนา.
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--วารสาร.
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.สถาบันวิจัยและพัฒนา.
VRUCL มี :

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2560) - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200033627SERIAL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032877SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032876SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032878SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 256010 เม.ย. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 256010 เม.ย. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 256010 เม.ย. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 17 ต.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 18 ต.ค. 25611คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 01 ม.ค. 25621คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 01 ก.ค. 25621คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 01 ม.ค. 25631คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 01 ก.ค. 25631คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 01 ม.ค. 25641คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 4
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 กรอบคิดในการพัฒนาจัดการศึกษาไทยและการจัดศึกษานานาชาติ = Frmework for thai education development and global education [บทความ]
2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี = The user satisfaction of research and reference service of the academic resources and information technology center Ubonratchathani rajabhat university [บทความ]
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = The relationship happiness learning and academic achievement [บทความ]
4 จากวัฒนธรรมการอ่านสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล = Reading culture for learning culture in digital age [บทความ]
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?