ข้อมูลบรรณานุกรม  #8601321    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740324836
Dewey Call #370.15 ส47จ 2559
ผู้แต่งสุรางค์ โค้วตระกูล.
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 12 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เนื้อหาจิตวิทยาการศึกษาและครูในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม -- จิตวิทยาการศึกษา และความเป็นครู -- ครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ -- ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพเชาวน์ปัญญาและจริยธรรม -- ทฤษฏีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ -- ทฤษฏีพัฒนาการเชาวน์ปัญญา -- ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรม -- ลักษณะของเด็กวัยต่าง ๆ -- ความแตกต่างของบุคคลและแรงจูงใจ -- พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและเชาวน์ปัญญา -- ความแตกต่างของบุคคล -- แรงจูงใจ -- ทฤษฏีการเรียนรู้ -- ทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม -- ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา -- สมองและการเรียนรู้ -- วัตถุประสงค์ของการศึกษาหลักการสอน วิธีสอนและการวัดผลและประเมินผลการศึกษา -- ความจำ การลืม เทคนิคช่วยจำ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ -- วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการสอนและการประเมินผล -- หลักการสอนและวิธีการสอนและวิธีตามทัศนะของนักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม -- หลักการสอนและวิธีการสอนตามทัศนะ นักจิตวิทยามนุษย์นิยม -- ทฤษฏีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา -- ทัศนคติ ค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรมเสริมสร้างสังคม -- การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา -- บรรยากาศของห้องเรียน -- การสร้างบรรยากาศของห้องเรียนเพื่อเอื้อการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการทางบุคลิกภาพของนักเรียน -- การจัดการห้องเรียน -- อาชีพครูและรางวัลทางใจ
หัวเรื่องจิตวิทยาการศึกษา.
 การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
 การสอน.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000225777370.15 ส47จ 2559หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000225778370.15 ส47จ 2559 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   กำหนดคืน:09 ต.ค. 2563
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?