ข้อมูลบรรณานุกรม  #8602606    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164684959
Dewey Call #658.57 ป615ก 2561
ผู้แต่งปิติพร ฤทธิเรืองเดช
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS / ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 363-364.
เนื้อหาความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ -- สถิติพื้นฐานและการทบทวน -- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Spss for Windows -- สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในงานวิจัย การทดสอบสมมติฐาน -- การวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย t-test -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ -- การวางแผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ -- การทดลองแบบแฟกทอเรียล
สรุปหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS เล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคทางสถิติที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรประกอบด้วย ทฤษฎีทางสถิติและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา เริ่มตั้งแต่การป้อนข้อมูล การเลือกใช้คำสั่งสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล การนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ทำงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม -- ปกหลัง
หัวเรื่องเอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 วิจัยทางอุตสาหกรรม.
 อุตสาหกรรมการเกษตร.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226163658.57 ป615ก 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: