ข้อมูลบรรณานุกรม  #8602674    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163981639
Dewey Call #005.74 ร362ค 2560
ผู้แต่งรัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ชื่อเรื่องคลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ = Data warehousing for modern data management / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เนื้อหาแนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ -- คุณลักษณะสำคัญของคลังข้อมูล -- การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ -- แบบจำลองข้อมูลหลายมิติ -- กระบวนการสกัด-แปลงและการโหลดข้อมูล -- พื้นที่พักข้อมูล -- การประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์ -- การออกแบบทางกายภาพ -- ภาษาเอ็มดีเอ็กซ์ -- เหมืองข้อมูล
สรุปปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์การต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสถิติ คณิตศาสตร์ และซอฟต์แวร์ และต้องอาศัยความรู้ทางด้านการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ช้อมูลสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
หัวเรื่องการสร้างคลังข้อมูล
 การจัดการฐานข้อมูล
 การออกแบบฐานข้อมูล.
 ฐานข้อมูล.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226210005.74 ร362ค 2560หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?