ข้อมูลบรรณานุกรม  #8602967    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Dewey Call #346.07 ก767ก 2560
ผู้แต่งเกรียงไกร กาญจนคูหา
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / เกรียงไกร กาญจนคูหา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560
เนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย -- ความหมายของกฎหมาย -- ความสำคัญของกฎหมาย -- ลักษณะของกฎหมายและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย -- สภาพบังคับในทางกฎหมาย -- หลักของกฎหมายและเหตุผลของกฎหมาย -- วิวัฒนาการของกฎหมายไทย -- ระบบกฎหมายที่สำคัญในปัจจุบัน -- ที่มาของกฎหมายและประเภทของกฎหมาย -- ประเภทของกฎหมาย -- ศักดิ์ของกฎหมาย -- บุคคลและสิทธิ -- ทรัพย์ -- นิติกรรมและสัญญา -- หนี้ -- สัญญาซื้อขาย -- สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ -- สัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อ -- จ้างแรงงานและจ้างทำของ -- การประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท -- กฎหมายแรงงาน -- กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายบุคคลและสิทธิ ทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อ จ้างแรงงานและจ้างทำของ การประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ หุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจโดยตรง และย่อมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
หัวเรื่องกฎหมายธุรกิจ.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.ภาควิชานิติศาสตร์
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226408346.07 ก767ก 2560ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?