ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603028    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164686908
Dewey Call #658.5 พ244ก 2561
ผู้แต่งพรธิภา องค์คุณารักษ์.
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร = Case study for problem solving in agro-industry / พรธิภา องค์คุณารักษ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
เนื้อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร -- เครื่องมือการวิเคราะห์โซ่อุปทาน -- แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการวางแผน -- แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการจัดหา -- แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการผลิต -- แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการส่งมอบ -- แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการส่งคืน
สรุปเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องมือการวิเคราะห์โซ่อุปทาน แนวคิดและกรณีศึกษาสำหรับการวางแผนการจัดหาการผลิตการส่งมอบ และการส่งคืน โดยมีหลักการสั้น ๆ ที่จำเป็นแทรกอยู่ในกรณีศึกษาและมีแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมให้ผู้อ่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติม มีการแสดงวิธีคำณวณ สูตร และภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สเปรดชีตในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้อ่านที่เหมาะสมได้แก่ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการจัดการโซ่อุปทาน หลักการเบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ การคำนวณด้วยสเปรดชีต การใช้โปรแกรมในการจำลองสถานการณ์ การใช้ซอฟต์แวร์ในการพยากรณ์ เป็นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เรียกว่า Case Base Learning ซึ่งเป็นที่นิยมในการเรียนการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงโดยเฉพาะการเรียนในโรงเรียนแพทย์และพยาบาลที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เข้าใจปัญหาจริง และมีองค์ความรู้และทักษะในการฝึกแก้ปัญหา พร้อมกับมีเจตคติที่ดีในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปคิดพิจารณาต่อ
หัวเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร--ไทย
 เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
 Agriculture--Economic aspects--Thailand
 Agricultural industries--Thailand
 การบริหารงานโลจิสติกส์.
 การจัดการอุตสาหกรรม.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226452658.5 พ244ก 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: