ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603067    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789742319472
Dewey Call #658.408 ว778ก 2561
ผู้แต่งวิสาขา ภู่จินดา
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / วิสาขา ภู่จินดา
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 347-359
เนื้อหาการจัดการสิ่งแวดล้อม -- การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- แนวคิดและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- ตัวชี้วัดและการประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- การประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน -- ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สรุปรวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นเป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพย์ยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -- se-ed.com
หัวเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
 นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
 การจัดการอุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม
 โรงงาน--แง่สิ่งแวดล้อม.
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.สำนักวิจัย
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226471658.408 ว778ก 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?