ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603198    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786165383059
Dewey Call #158.3 ล218ท 2560
ผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์.
ชื่อเรื่องทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา / ลักขณา สริวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 292-296
เนื้อหาธรรมชาติของจิตใจ -- ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยการปรึกษา -- ความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษา -- เทคนิคและทักษะในการให้การปรึกษา -- ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา : ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาหรือการบำบัดแบบเกสตอลท์ ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปัจเจกบุคคลของอัลเฟรด แอ็ดเลอร์ ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเน้นความจริง ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบคุณลักษณะและองค์ประกอบ ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม ; ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส
สรุปหนังสือ "ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการให้การปรึกษา รวมทั้งผู้สนใจในการศึกษา หาความรู้ในเรื่องนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา ให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจให้สามารถต่อสู้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้ เนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วย ธรรมชาติของจิตใจ ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยการปรึกษา ความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษา เทคนิคและทักษะในการให้การปรึกษา และทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการให้การปรึกษา มาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มหนังสือเพื่อเป็นแหล่งให้องค์ความรู้ที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับนิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้นจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
หัวเรื่องการให้คำปรึกษา.
 จิตวิทยาการปรึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226558158.3 ล218ท 2560หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: