ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603379    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789743266362
Dewey Call #333.9164 ร861ก 2558
ผู้แต่งเรืองไร โตกฤษณะ.
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ทรัพยากรประมงทะเล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เรืองไร โตกฤษณะ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
หมายเหตุต้องการแผ่นซีดีรอม ติดต่อเคาน์เตอร์ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 219-230.
เนื้อหาการประมงทะเลของประเทศไทย -- สถานภาพความรู้เศรษฐกิจการประมงทะเลของประเทศไทย -- ความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการจัดการประมง -- นโยบายรัฐและงานวิจัย
สรุปนโยบายรัฐให้ความสำคัญแก่การพัฒนาการประมงเพื่อทำรายได้จากการส่งออก เมื่อทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลง รัฐหันมาฟื้นฟูทะเลไทยนับแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ.2552-2561) ให้ความสำคัญแก่การจัดการประมงอย่างบูรณาการ โดยกรมประมงร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยชุมชนประมงมากขึ้น ประเด็นวิจัยที่ควรให้ความสนใจเรียงลำดับความเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1. ด้านอุปทาน ทั้งสภาวะทรัพยากร การลดการลงแรงทำประมง การย้ายแรงงานออกจากภาคประมง แรงงานต่างด้าวที่ใช้ และการพัฒนาเครื่องมือประมง 2. ด้านอุปสงค์ ได้แก่ อุปสงค์และมาตรการการค้าในตลาดปลายทางโลจิสติกส์ รวมทั้งระบบตลาดและโซ่อุปทานสินค้าประมงในประเทศ โดยให้ความสำคัญมากขึ้นแก่การพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม 3. การพัฒนาองค์กรชุมนด้วยการพัฒนากลุ่มประชากร การใช้ทฤษฎีเกมส์ลดความขัดแย้งและหาแนวทางสร้างความร่วมมือ และการวิจัยนิเวศวิธีสำหรับการประมงในพื้นที่ 4. การประมงนอกน่านน้ำไทย ทั้งในน่านน้ำรัฐชายฝั่งอื่นและในน่านน้ำสากล ตลอดจนการทฤษฎีเกมส์ศึกษาแนวทางเจรจาการทำประมงนอกน่านน้ำไทย 5. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อประเมินความคุ้มค่าของมาตรการการบริหารจัดการประมงทั้งที่เป็น Command and control และที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ตลอดจนแนวทางนโยบายประมงนอกน่านน้ำไทย ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญแก่งานวิจัยสหวิทยาการอย่างบูรณาการ -- บทคัดย่อ
หัวเรื่องทรัพยากรทะเล
 การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล.
 การจัดการประมง
 ประมงทะเล.
 ประมง--แง่เศรษฐกิจ.
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226707333.9164 ร861ก 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?