ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603718    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740328414
Dewey Call #628.1 ท229ว 2557
ผู้แต่งทวีศักดิ์ วังไพศาล
ชื่อเรื่องวิศวกรรมการประปา = Water supply engineering / ทวีศักดิ์ วังไพศาล
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เนื้อหาคุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำ -- ระบบประปา -- ระบบผลิตน้ำประปา -- กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบพิเศษ -- เครื่องสูบน้ำและท่อ -- การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ใช้น้ำ
สรุปหนังสือเล่มนี้เน้นความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมประปาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบประปาชุมชน เนื้อหาหลักประกอบด้วย คุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำดิบ ระบบจ่ายน้ำประปา ระบบท่อแจกจ่ายน้ำ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การออกแบบท่อและระบบสูบน้ำ และความรู้ในการแก้ปัญหาระบบประปาในบ้าน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพใช้งาน ภูมิอากาศ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นหลัก ผู้ที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์ของไหลและความรู้ด้านเคมีพี้นฐานอยู่บ้าง -- ปกหลัง
หัวเรื่องน้ำประปา--การควบคุมคุณภาพ
 น้ำ--การวิเคราะห์--คู่มือปฏิบัติการ.
 วิศวกรรมประปา
 น้ำประปา.
 การประปา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226904628.1 ท229ว 2557หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: