ข้อมูลบรรณานุกรม  #8603820    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740331056
Dewey Call #519.535 ย351ก 2556
ผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
หมายเหตุสนใจแผ่นซีดีรอม ติดต่อเคาน์เตอร์ห้อง 84ปี บรรณาภิรมย์
 พร้อมด้วย: ซีดีรอมแฟ้มข้อมูลฝึกหัด.
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า [593]-599
เนื้อหาการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ -- การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- การวิเคราะห์การถดถอยพหุ -- ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง -- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน -- การวิเคราะห์เส้นทาง -- การวิเคราะห์จำแนกประเภท -- การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก -- การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
สรุปหนังสือการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย ถือว่าเป็นสถิติขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อนในการวิเคราะห์ การคำนวณหรือการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคิดเลข จะทำให้เกิดความยุ่งยาก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและได้ผลจากการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ในปัจจุบันเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนิยมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักทางทฤษฎีก่อนและจะอธิบายวิธีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และใช้โปรแกรม lisrel ในลักษณะขั้นต่อขั้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้หนังสือสามารถนำวิธีการไปวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้จริงมากกว่าเพื่ออ่านทำความเข้าใจ ในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท แต่ละบทจะเรียงตามลำดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมไปด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเร็วยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้แนบแผ่นซีดีแฟ้มข้อมูลมาด้วยเพื่อความสะดวกในการฝึกวิเคราะห์อีกด้วย--ปกหลัง
หัวเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวน.
 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ.
 การวิเคราะห์การถดถอย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226976519.535 ย351ก 2556หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?