ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606074    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786164261235
Dewey Call #001.42 น595ก 2561
ผู้แต่งนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.
ชื่อเรื่องการวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ = Public health research: from principle to practice / นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย -- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย -- การกำหนดปัญหาการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรม -- วัตถุประสงค์การวิจัย -- สมมติฐานการวิจัย -- การกำหนดตัวแปร -- การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย -- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -- การวิจัยแบบไม่ทดลอง -- การวิจัยแบบทดลอง -- การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนรายงานการวิจัย
สรุปการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของหารบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและมีความเป็นพลวัต การวิจัยมีความจำเป็นในการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายหรือการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณสุข หนังสือเล่มนี้นำเสนอลำดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยนำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัยทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน -- ปกหลัง
หัวเรื่องสาธารณสุข--วิจัย.
 สาธารณสุขศาสตร์--วิจัย.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228003001.42 น595ก 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
1000228004001.42 น595ก 2561 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 ปี บรรณาภิรมย์   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: